Kurumsal

Sosyal Sorumluluk

Kurucusunun, yaşamı boyunca savunduğu ve uyguladığı görüşler, Galyan Group Topluluğu'nun toplum hizmetleri konusundaki temel ilke ve geleneğini oluşturur. Galyan Group Topluluğu, kültür, sanat, eğitim, bilim ve spor alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı sorumlulukları arasında sayar. Galyan Group Topluluğu, toplumsal hizmetlerini, doğrudan kurduğu ya da kuruluş ve yönetiminde etkin rol aldığı kurumlar aracılığıyla yürütür.